שבע אקטואלי | 28.5.17

ענייני היום בהנחיית מיכל רבינוביץ'
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00