דוקותיים | אברהם, רועה הצאן

אברהם, רועה הצאן מכפר תפוח שהגיע מברוקלין, מסתובב בשטחי המרעה חמוש רק בכלב, מקל ומבטא תימני
מערכת כאן
29 במאי 2017
18:24