אבישי עברי

כאן דעה | הצהרות הון של פוליטיקאים

רוב הפוליטיקאים מפרסמים את הצהרת ההון שלהם כדי להפגין את צניעותם המופלגת, חשוב שעוד פוליטיקאים יחשפו את מצבם הכלכלי. אבישי עברי מסביר מדוע
מערכת כאן
29 במאי 2017
18:32