t

חמש מקורי | 29.5.17

תוכנית אולפן מעשירה ומרחיבת דעת הבוחנת נושאים בתחומי המדע, התרבות וענייני היום מזוויות מקוריות. מנחים ענת קורול ודרור פויר.
29 במאי 2017
19:19