האם בקרוב נוכל לנסוע בזמן?

זוג מתמטיקאים פרסם מחקר לפיו אפשר לבנות מכונת זמן ולנסוע בין העבר לעתיד, אך הביצוע עדיין לא בר השגה
01 ביוני 2017
09:40