אבישי עברי

כאן דעה | נראות תקשורתית

דו"ח מבקר המדינה עוסק בנושאים מטרידים רבים, אבישי עברי תוהה איך זה ששמענו רק על אורי אריאל?
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00