שבע אקטואלי | 5.6.17

ענייני היום בהנחיית יועז הנדל ורועי שרון
05 ביוני 2017
21:29