שבע אקטואלי - 8.6.17

ענייני היום בהנחיית מיכל רבינוביץ'.
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00