כאן מדע | למצוא בית חדש לאנושות

עלינו לחפש כוכבי לכת שניתן ליישב. אבל אלה אינם מפיצים אור והולכים לאיבוד לצד השמשות שאותן הם מקיפים. אז איך אפשר למצוא אותם?
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00