כאן מדע | חייהם ומותם של כוכבים

כוכבים בשמיים כמו השמש שלנו נולדים ומסיימים את חייהם בצורה גרנדיוזית וגם משאירים יצירות מופת אחריהם - את החומרים מהם אנחנו עשויים.
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00