כאן שיר | אבקש לשוב

אמירה הס מבקשת לחזור אל צפונות התמימות ואל האמונה באנשים, שלא יגידו עליה שדבקה במציאות ומתה בגללה
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00