Shutterstock

"לדוד שלי מגיע צל"ש - לא נוותר"

אחיינו של חגי בר-אוריאן על האכזבה מתגובת צה"ל למעשה הגבורה של דודו ב-1964
18 ביוני 2017
14:51

אייל, אחיינו של חגי בר-אוריאן, מספר לקלמן ליברמן על מעשה הגבורה של דודו ב-1964 ועל האכזבה מצה"ל שעד היום לא העניק לו צל"ש - רגע לפני שהמשפחה פונה לבג"צ.

האזינו לראיון: