t
Shutterstock

"ההתנגדות להרחבת קלקיליה - פופוליזם טהור"

מגיש התכנית להרחבת קלקיליה: "התכנית אושרה במנהל האזרחי כבר ב-2013"
19 ביוני 2017
10:30

ראסם חמייסי, פרופסור לתכנון ערים ומגיש התכנית להרחבת קלקיליה, שוחח הבוקר עם קלמן ליברמן: "תהליך התכנון התחיל ב-2012, המנהל האזרחי אישר את התכנית כבר ב-2013. יש צרכים של האוכלוסיה שצפויה לגדול וצריך לתת לה מענה. עוד 10 שנים יגידו 'למה לא תכננתם'?"

האזינו לראיון: