Shutterstock

כל האמת על בועת האשראי בישראל

האם אנחנו צריכים להיות מוטרדים מהגידול בלקיחת אשראי?
19 ביוני 2017
14:38

סך כל החובות של משקי הבית בישראל עומד על למעלה מחצי טריליון ש"ח, כששני שלישים מהסכום הזה מקורם במשכנתאות. קרן נויבך בודקת: האם יש "בועת אשראי" בקרב משקי בית? 

האזינו לראיון: