שבע אקטואלי | 19.6.17

ענייני היום בהנחיית יועז הנדל ומיכל רבינוביץ'
19 ביוני 2017
21:40