יובל גנור

כאן דעה | מעמד מוסדר למבקשי המקלט בישראל

ישראל חתומה על אמנת הפליטים הבינלאומית, האוסרת לגרש אדם לארצו אם צפויה לו שם סכנה. אך בפועל, אלפי בקשות מקלט נשארות שנים ללא מענה
יובל גנור
20 ביוני 2017
12:03
עודכן ב 12:03