שבע אקטואלי | 22.6.17

ענייני היום עם דב גילהר.
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00