כך התקבלו השבויים אחרי יום כיפור

רגע חזרתם של שבויי המלחמה ההיא נחשף בפעם הראשונה
24 ביוני 2017
12:10
עודכן ב 16 אוקטובר 08:40