כאן שיר | נשאר רגש

גם אם הוא מעט, גם אם מתנער מעצמו, הרגש תמיד שב ונשאר | רחל אלפי
מערכת כאן
25 ביוני 2017
10:05