שבע אקטואלי | 26.6.17

ענייני היום בהנחיית יועז הנדל
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00