סובלים יותר: כך משפיע החום על האוכלוסיות המוחלשות

גם במזג האוויר, לא כולם שווים. כיצד משפיע המצב הכלכלי על מידת החשיפה לחום?
דקלה אהרן שפרן
03 ביולי 2017
21:57
עודכן ב 11 אוקטובר 08:28