כאן שיר | אני עומדת במעגל ומביטה סביבי

החומה, הבית, המדים - המשוררת יונית נעמן מנשלת מילים ממשמעות
מערכת כאן
06 ביולי 2017
19:40