אורית נבון

כאן דעה | מי מפחד מחינוך משותף לחילוניים ודתיים?

איך זה שבפני מי שסיים בית ספר יסודי בחינוך המשלב חילוניים ודתיים - עומדות רק שתי אופציות חטיבה חילונית או ישיבה דתית?
מערכת כאן
09 ביולי 2017
13:25