תלמידי בי"ס חרדי
מתוך הכתבה

"החופש הגדול זה שבועיים ויש כמה ימים לפני פסח"

לתלמידים חרדים יש רבע מימי החופשה שיש לחילונים. האם אפשר להעתיק את השיטה?
לירן כוג'הינוף
10 ביולי 2017
23:20