t
דנה עמיר

דוקותיים | דוגמניות למידות גדולות

עזבו אותה מהשטויות של דיאטה או לא דיאטה. היא יודעת שהיא מסוגלת להיות יפה כמו שהיא, המספרים לא משנים | דנה עמיר - דוגמנית למידות גדולות
מערכת כאן
11 ביולי 2017
11:12