אבישי עברי

כאן דעה | אנחנו לא באמת תחת מתקפת הדתה

האם אנחנו נמצאים תחת מתקפת דוסים משובטים? אבישי עברי חושב שזה לא המצב
מערכת כאן
11 ביולי 2017
15:35