אורית נבון

כאן דעה | יש הדתה גם בקרב הציבור הדתי

אורית נבון מזכירה לכולם, גם דתיים סובלים מהדתה, זו לא מלחמה של דתיים מול חילוניים. זו כפייה דתית מחמירה על כולנו
מערכת כאן
11 ביולי 2017
17:27