מעון לנשים מוכות וילדיהן נותר שומם כבר שנה

יחידה משפחתית שהקימה המדינה במיליונים לא אוכלסה בגלל "בעיות משפטיות"
נטלי מתוקו
11 ביולי 2017
21:04