שבע אקטואלי | 11.7.17

ענייני היום עם אמיר בר-שלום
12 ביולי 2017
00:08