עודד הרוש

כאן דעה | החברה הבדואית אינה איום

עודד הרוש מבקש למחוק מהשיח את המילה "איום" כאשר מדברים על החברה הבדואית המורכבת מאזרחי מדינת ישראל
מערכת כאן
12 ביולי 2017
13:33