שרון וכסלר

הטרמיסטור באוטו מזייף

חשיפה: החזאית שרון וכסלר מדייקת יותר ממד החום ברכב שלכם
מערכת כאן
17 ביולי 2017
11:50