אוניברסיטת בן גוריון
צילום: לע"מ

תגובת אוניברסיטת בן גוריון על כתבה ששודרה בכאן 11

האוניברסיטה משיבה לטענות שהועלו בכתבה על ידי תורם וחבר הנאמנים שלה, מיכאל גרוס
מערכת "כאן ועכשיו"
20 ביולי 2017
19:46

אוניברסיטת בן-גוריון מעולם לא קיבלה ממיכאל גרוס כל הודעה או התחייבות על כוונתו להעביר תרומה של מיליון ליש"ט, ולכן ממילא לא ניתן "לבטל תרומה" שכלל לא ניתנה. לאוניברסיטה לא ידוע עד לרגע זה על כל כוונה לתרומה כזו. בנוסף, יובהר כי בניגוד לנרמז בכתבה, גרוס מעולם לא תרם מיליוני דולרים לאוניברסיטה ועל אף מצג השווא שהוא מנסה לייצר כאילו הוא תורם גדול של האוניברסיטה, סך תרומותיו לאוניברסיטה בכמעט 40 שנה אינו עולה על מאות אלפי דולרים.

עוד יובהר, כי בניגוד לנאמר בכתבה, באוניברסיטת בן-גוריון מעולם לא התקיים כנס של ארגון "שוברים שתיקה" .

בהתייחס לקשר שעשה גרוס בין האוניברסיטה לבין ארגון ה-BDS, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הינה חוד החנית במאבק בתנועה. מצער מאד הניסיון של גרוס לביזוי ושיסוי באחד המפעלים הציוניים הכי מובהקים- המתקיים בפעילותה היומיומית של האוניברסיטה. גם כנסת ישראל שדנה בנושא (ועדת החינוך) קבעה חד משמעית כי: "לא היה לוועדה ספק שאוניברסיטת בן-גוריון בנגב אינה תומכת ואינה פועלת למען תנועת .BDS הוועדה רשמה לפניה, שההיפך הוא הנכון".

בהתייחס לטענה של מיכאל גרוס כי האוניברסיטה מנסה להדיח אותו מחברותו בחבר הנאמנים, יודגש כי האוניברסיטה תקנה לאחרונה תיקון כללי בתקנון, המביא לידי ביטוי מנגנון מקובל בדברי חקיקה רבים, אשר מאפשר לסיים את חברותו של חבר המפר את חובות הזהירות והנאמנות שלו כלפיה. גרוס הוא החבר היחידי בחבר הנאמנים המייחס תיקון זה לעצמו.

בעוד שהאוניברסיטה מקפידה להגן על חופש הביטוי, מר גרוס לא עושה כן, באשר טענתו העיקרית היא שהאוניברסיטה אינה מפטרת מרצים שאינם תמימי דעים עם דעותיו הפוליטיות. האוניברסיטה מכבדת כל דעה, כולל את דעותיו הפוליטיות של מר גרוס; ואולם, האוניברסיטה אינה מוכנה לעבור לסדר היום על התנהגותו הוולגרית והמכפירה, על איחוליו למותו של חוקר, על כינויי גנאי, כגון "קאפו" ו"יודנראט" שהוא מעטיר על בעלי תפקידים באוניברסיטה, ועל צבר שקריו, הגורמים נזק קשה לאוניברסיטה.

האוניברסיטה תמשיך לפעול ללא מורא וללא רתיעה, בנאמנות, במסירות, באהבת הארץ ומתוך מחויבות לערכי הדמוקרטיה.