המלאך המושיע מאושוויץ

מפקד הבנייה במחנה ההשמדה פעל להגן על מאות היהודים שעבדו תחתיו. בתו נפגשה לראשונה עם האנשים שהציל
אנטוניה ימין
20 ביולי 2017
22:11