שבת חברתית עם גילי תמיר | 22.7.2017

מדי שבוע יחד עם הדסק לשוויון חברתי של כאן, נאיר את הנושאים הפחות מטופלים בתקשורת הישראלית: חברה, פריפריה, התמצאות בסבך הבירוקרטיה הישראלית
23 ביולי 2017
11:56