סשה בוז'ור

דוקותיים | סשה בוז'ור, מייסד 269

תקראו לו פרובוקטור, מסית או מתלהם, כל עוד בעלי החיים לא יכולים לדבר, סשה בוז'ור חש חובה לדבר בשמם
מערכת כאן
25 ביולי 2017
18:34