שבע אקטואלי | 25.7.17

עניניי היום בהגשת רועי שרון ורינת ספיבק
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00