הנשים שצוחקות על היריון והטרדות מיניות

מה שהתחיל בקבוצות תמיכה, בהן שפכו נשים את מר ליבן, הפך לסאטירה נשית בוטה
29 ביולי 2017
22:02