כאן מדע | איך אפשר לחסוך יותר?

למה לכולנו יש מינוס בבנק ומה אפשר לעשות כדי לשנות את זה?
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00