עודד הרוש

כאן דעה | תשעה באב, נקודת זמן עקרונית בעיצוב הזהות שלנו

בתשעה באב, נקודת זמן בה עומדים למבחן הערכים המרכיבים אותנו כחברה וכעם, עודד הרוש מזכיר שאין כאן צד אחד שבידיו כל נמצאת כל האמת
מערכת כאן
31 ביולי 2017
17:37