תעלה באזור עיר דוד

עדות מהחורבן: הממצאים בעיר דוד

ממצאים חדשים שנחשפו לאחרונה מעידים על חורבן בית המקדש הראשון והשני, וחיי היום יום בתקופת העיר הקדומה
01 באוגוסט 2017
00:01