ערסים זה התנהגות או מוצא?

כשאתם רואים אנשים מתנהגים בוולגריות, מה אתם אומרים? אתם מאשנבים ומנציחים? מדביקים תוויות? שלומי חתוכה ותמיר בר ישבו ללבן את הסוגיה
מערכת כאן
02 באוגוסט 2017
07:59