כאן מדע | מי יחלה בשפעת החורף?

כל חורף היא מגיעה - השפעת! האם מדענים יכולים לנבא מי יחלה החורף ומי לא?
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00