שבע אקטואלי | 3.8.17

ענייני היום עם אמיר בר-שלום.
03 באוגוסט 2017
21:24