שבע אקטואלי | 7.8.17

ענייני היום בהנחיית יועז הנדל ורועי שרון
07 באוגוסט 2017
22:08