הנהלת "מזרחי-טפחות" מאיימת על העובדים השובתים

סכסוך העבודה בבנק "מזרחי-טפחות" עולה מדרגה בימים האחרונים, וכולל איומים
ליאל קייזר
08 באוגוסט 2017
21:25