שבע אקטואלי | 9.8.17

ענייני היום בהנחיית יועז הנדל
09 באוגוסט 2017
21:04