"אני בטוח שתוכלו להביא נכד ממני ואני אנוח בשמיים"

המדינה מערימה קשיים על הבאת ילדים מאב או אם מתים. "החיים שאחרי המוות" – פרק 1
אלון שרביט
13 באוגוסט 2017
18:32