שבע אקטואלי | 14.8.17

ענייני היום בהנחיית אמיר בר שלום
14 באוגוסט 2017
21:28