תיעוד: מנופים פתוחים וגלגלים שניתקים מהמשאית

התמונות הללו תועדו בשבועות האחרונים בלבד בכבישי ישראל, בהן רואים ליקויים חמורים ומבהילים שצריכים להטריד את כולנו
15 באוגוסט 2017
21:18