האפליקציה שעוזרת לחיילים לתקשר עם הפלסטינים

את אפליקציית המחסומים החדשה יזם אחד ממפקדי החטיבות בשטחים, ובאמצעותה החיילים יכולים לתקשר עם הפלסטינים בערבית
15 באוגוסט 2017
21:57